Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2014

cuupcake
Może jest jakiś sens, a ja go nie widzę?
— może jestem ślepa. trochę.
cuupcake
cuupcake
cuupcake
cuupcake
Dziwnie się patrzy na ludzi, którzy kiedyś byli przyjaciółmi. Bardzo dziwnie.
— Bardzo
cuupcake
Cierpiące wszystko jedno.
https://www.facebook.com/rewelacyjnie
cuupcake
cuupcake
Troszeczkę.

October 21 2014

cuupcake
Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ludzie szczypią się w ramię, aby sprawdzić, czy nie śnią? Bo ból nie kłamie. Ból to jedyna rzeczywistość. 
— usłyszane, przepisane
cuupcake
1078 c139 500
cuupcake
8491 29a3
Reposted fromrazemosobno razemosobno viahatemyself hatemyself
cuupcake
9099 1a6e
cuupcake
Mamy  po 20 lat, cholera to jest dopiero początek naszego życia, powinniśmy wstawać każdego ranka z uśmiechem na ustach, bo każdy ranek to nowy początek. Nawet widząc deszcz i mgłę za oknem. A my zakrywamy kołdrą głowę i najchętniej nie wychodzilibyśmy z łóżka.
— truestorybro
Reposted fromlittlegray littlegray viahatemyself hatemyself
cuupcake
0039 cb08
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viahatemyself hatemyself
cuupcake
cuupcake
6252 c4e6
Reposted fromautonomia autonomia viaterriblelove terriblelove
cuupcake
1150 b95a
Reposted fromelskede elskede viaterriblelove terriblelove
cuupcake
Miałem u stóp cały świat. A ponieważ byłem sobą, wszystko to spieprzyłem.
— G. Marinovich "Bogactwo bang bang"
cuupcake
Ogólnie to jest nieźle, tylko sensu życia brak.
— magda umer
Reposted fromkyte kyte viaterriblelove terriblelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl